Niektórzy ludzie nie wierzą w istnienie i w działanie szatana. Lecz jest to wielki błąd. Jest to jedna ze sztuczek szatana, który pragnie zmylić człowieka i wprowadzić go w błąd. Kim jest szatan? Szatan jest bytem jak najbardziej realnym, bytem inteligentnym i bytem zachłannym, któremu wciąż mało i korzysta z każdej okazji, aby powiększyć liczbę dusz piekielnych. Sam kiedyś był aniołem, zanim nie stał się aniołem upadłym.

Szatan zna bardzo dobrze Pana Jezusa i mocno wierzy w Jego Moc. Lecz mimo to działa przewrotnie i nawet starał się kusić Pana Jezusa, kiedy żył On na ziemi i gdy odbywał czterdziestodniowy post. Nie mógł odpuścić swoich knowań, gdyż jest to w jego naturze, aby nieustannie namawiać do złego. Pan Jezus kuszony przez złego ducha Podczas kuszenia Pan Jezus powiedział do szatana „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych.” Dla wielu ludzi na świecie nie jest ważna jakość pożywienia, stan konta bankowego, drogi samochód i kosztowny ubiór, czy luksusowo wyposażony dom. Lecz ważne jest prawe postępowanie, bo ludzie ci mają świadomość tego, co powiedział Pan Jezus, że każde Słowo Boże jest pokarmem dla duszy człowieka. I człowiek pragnie Słowa Bożego, jak pokarmu, choć nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę. Człowiek pragnie Pana Boga

Człowiek chce bliskości z Panem Jezusem, lecz często dobra doczesne przysłaniają mu Pana Boga i ograniczają kontakt ze Stwórcą, bo zawsze jest coś ważnego do zrobienia, czy załatwienia. Żeruje na tym szatan podsuwając tysiąc myśli i prac, które trzeba wykonać, byle tylko człowiek nie zbliżył się do Pana Jezusa. Szatan wystawiał na próbę także Pana Boga swego, za co został skarcony przez Pana Jezusa i wysłany precz. My również musimy wyrzucać szatana precz ze swoich myśli i ze swojego życia tak, jak czynił to Pan Jezus. Nie wystawiaj na próbę Pana Boga Wielu ludzi na świecie ufa bezgranicznie Panu Jezusowi i powierza Mu całkowicie swoje rodziny i siebie samych. Jak również potrafi pogodzić się z Wolą Bożą, gdy przychodzi godzina próby. Lecz druga połowa, a nawet może nawet więcej niż połowa populacji w chwili próby życiowej załamuje się i nawet obraża na Pana Boga.

Często też targuje się z Panem Bogiem obiecując to, czy tamto, jeżeli spełni się ich oczekiwanie. Jest to jakiś rodzaj szantażu i wystawiania Pana Boga na próbę. Lecz słaby człowiek w wielu przypadkach nie robi tego specjalnie i nie pragnie wystawić Pana Boga na próbę i sprawdzać, czy Pan Bóg mu pomoże. Lecz tylko za wszelką cenę stara się zażegnać złą sytuację, która jest jego udziałem, jak na przykład choroba, wypadek, bankructwo, czy inna tragedia życiowa. Więc zwraca się do Boga Najwyższego próbując, jak gdyby przekupić Stwórcę swoimi obietnicami, lecz najczęściej nie robi tego ze złej woli w stosunku do Boga Wszechmogącego, ale robi tak w wielkiej desperacji, ze swojej niemocy i słabości. Na szczęście Pan Bóg zna na wylot serce każdego człowieka i wie, jakie kierują nim przesłanki.

Pan Bóg pomaga Jezus Chrystus nieustannie pomaga człowiekowi. I nawet na chwile nie opuszcza nikogo, a zwłaszcza tego najbardziej potrzebującego, jak chorego, starego, ułomnego, ubogiego, zagubionego, opuszczonego, samotnego. Bez pomocy Pana Jezusa człowiek nie zdołałby przeżyć nawet sekundy. Pan Bóg każdego dnia obdarza ludzi swoimi łaskami, lecz najczęściej słaby człowiek tego nie zauważa. Wobec Boskiej miłości, miłosierdzia i pomocy przechodzi obojętnie i neutralnie. Dlaczego tak się dzieje, że człowiek jest obojętny wobec pomocy Bożej?

Dziś wielu ludzi nie zauważa pomocy Stwórcy dlatego, bo zbyt luźno współczesny człowiek zjednoczony jest z Panem Bogiem. Nie stara się zbliżyć do swojego Stwórcy. Życie tu i teraz przysłania ludziom wszystko, a najbardziej to, co jest najważniejsze dla niego, a zwłaszcza najważniejsze dla jego duszy.

I gdy nie zwolni i nie zastanowi się nad sobą i swoim życie, to nadal nie będzie zauważał Łaskawości Pańskiej.