Wybór trumna czy urna nie należy do łatwych, dlatego powinieneś poznać zalety każdego z tych rozwiązań. Kieruj się też swoimi poglądami. 

Między przywiązaniem do tradycji a nowoczesnym rozwiązaniem. Co wybrać- trumna czy urna?

Na wybór trumna czy urna wpływa wiele czynników. Warto podejmować tę decyzję po rozważeniu wszystkich za i przeciw danego rozwiązania. Tylko wówczas dokonasz słusznego wyboru.

Często taką decyzję podejmujesz jeszcze za życia. Postępująca laicyzacja powoduje, że opcja tradycyjnej trumny nie jest już wcale oczywista. Stąd możesz stanąć przed trudnym wyborem- trumna czy urna? Po przeczytaniu tego artykuł wybór na pewno będzie dla Ciebie łatwiejszy.

Czy tradycja wyklucza urnę?

Coraz częściej samemu chcesz podjąć odpowiedzialną decyzję, w jaki sposób zostaniesz pochowany. Możesz poinformować swoich bliskich czy chcesz zostać umieszczony w trumnie, czy w urnie lub sporządzić akt u notariusza, który poświadczy Twój wybór.

Na to, jaki podejmiesz wybór, mogą mieć wpływ Twoje przekonania religijne. Wśród katolików pochówek w urnie często postrzegany jest jako niezgodny z nauką Kościoła. Wybór trumny może wynikać też ze sprzeciwu proboszcza parafii wobec urny.

wyborze między trumną a urną mogą decydować też kwestie praktyczne np. chęć pochowania bliskiej osoby w grobowcu rodzinnym. Ponadto urna jest mniej problematyczna, gdy zajdzie potrzeba przeniesienia zmarłej osoby do innego grobu. Ważne są też kwestie finansowe. Cena pochówku z urną nie powinna przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebowego.

Na wybór trumna czy urna mają też wpływ Twoje indywidualne poglądy. Sam musisz, stwierdzić, co będzie najlepszym wyborem dla Ciebie lub dla bliskiego zmarłego. Weź pod uwagę wyżej wymienione czynniki, ale nie zapominaj też o własnym przekonaniach.

Wybór trumna czy urna. Gdzie szukać wsparcia?

Jeśli masz problem z podjęciem decyzji trumna czy urna porozmawiaj z rodziną albo z pracownikiem Zakładu Usług Pogrzebowych.

Wybór trumna czy urna wymaga rozważenia wszystkich plusów i minusów przed podjęciem tak ważnej decyzji.