Autorstwo tekstów biblijnych stanowiło wielką tajemnicę, gdyż źródeł na ten temat jest tak mało, że trudno jest z całą pewnością poznać każdego z autorów tekstów religijnych Biblii. Wśród wszystkich tekstów ważne jest poznanie autorstwa Księgi Rodzaju, gdyż będąc pierwszą księgą Biblii ma ogromne znaczenie.

Co to jest Księga Rodzaju?

Księga Rodzaju jest pierwszą z ksiąg tworzących Pięcioksiąg, będąc tym samym pierwszym z tekstów religijnych składających się na Biblię. Księga Rodzaju jest częścią Starego Testamentu opowiada o wydarzeniach prowadzących do narodzin Jezusa.

Księga Rodzaju rozpoczyna się od opowiedzenia o pochodzeniu wszechświata, wyjaśniając, jak na początku nie było nic i to Bóg w ciągu tygodnia stworzył wszystko, co istnieje na naszej planecie. Przez całą pierwszą część Księga Rodzaju komentuje dzień po dniu to, co zostało stworzone, przy czym jest to wyraźnie element pisany po fakcie, gdyż niemożliwe jest, aby autor był obecny przy tworzeniu wszechświata.

Następnie Księga Rodzaju opowiada o Adamie i Ewie, pierwszych mieszkańcach świata, i o tym, jak ich grzechy były powodem wygnania człowieka z raju. Następnie tekst mówi o ich następcach, braciach Kainie i Ablu.

Po skomentowaniu życia różnych postaci Księga Rodzaju przechodzi do opowiadania o dwóch działaniach Boga wobec ludzkości, a mianowicie o globalnym potopie, w którym jedynym ocalałym był Noe i jego rodzina, a z drugiej strony o wieży Babel, w której Bóg ukarał ludzkość za jej pychę. Wreszcie Księga Rodzaju opowiada o najwierniejszym Bogu człowieku, zwanym Abrahamem, oraz o życiu jego potomków.

Autorstwo Księgi Rodzaju

Nie ma dowodów na prawdziwą tożsamość autora i dlatego teologowie i uczeni od lat tworzą hipotezy, aby udowodnić autorstwo tak ważnego dzieła jak Księga Rodzaju. W ostatnich latach szereg teorii zyskał największą akceptację środowiska i to o nich powinniśmy mówić.

Pierwszym źródłem jest sama Księga Rodzaju, aby sprawdzić, czy w piśmie tym znajduje się jakiś element, który pozwala nam poznać autorstwo. Pierwszą rzeczą, jakiej możemy się dowiedzieć z dzieła jest to, że nie jest ono podpisane, czyli nigdzie w tekście nie znajdziemy nawet jednej wzmianki o tym, kto był jego autorem. Mogłoby to oznaczać, że żadna z postaci występujących w tekście nie napisała Księgi Rodzaju, wykluczając tym samym osoby z tekstów religijnych, takie jak Noe czy Abraham, co do których z pewnością nie mamy wystarczających źródeł, by sądzić, że były one prawdziwe, a nie tylko postaciami stworzonymi na potrzeby tekstu.

Z drugiej strony wydaje się oczywiste, że autor nie był świadkiem tych wydarzeń, a przynajmniej nie wszystkich, ponieważ u początków świata był tylko Bóg, a zatem żadna z postaci, które pojawiają się w tekstach biblijnych, nie może być obecna w tej części historii religii. Być może część Księgi Rodzaju została napisana przez współczesnych narratorów wydarzeń, ale niemożliwe jest, aby pojedynczy autor mógł opowiedzieć o stworzeniu na podstawie swoich osobistych doświadczeń. Więcej wyjaśnień dotyczących autorów książek i inne ciekawostki znajdziesz w https://www.autorka.pl